Omgaan met conflict

omgaan met kansen

“De essentie van bemiddeling is niet de emotionele verzoening of de schuldbekentenis in tranen. De essentie is dat de partijen zelf het probleem dat aan de basis van hun conflict ligt, willen oplossen.”

Diana Evers

Omgaan met meningsverschil en conflict

 • Wij geloven in de kracht van verschillende visies binnen een team, ook al kunnen die leiden tot spanning en conflict. Leidinggevenden die begrijpen dat conflict een noodzakelijke voorwaarde is voor groei, maken werkelijk het verschil. Hun teams zijn hechter, performanter, innovatiever en tot slot gelukkiger.
 • Na deze opleiding zie je het potentieel in een conflict en trek je moeiteloos de kaart van de dialoog. Je voorkomt dat conflicten escaleren en/of onderhuids blijven sluimeren. Je komt, samen met je medewerkers tot duurzame, gedragen oplossingen. Hierdoor sta je zonder meer sterker in je leidinggevende rol.
 • Deze workshop wordt ook gegeven op maat van teams, niet enkel voor leidinggevenden.

De opleiding richt zich in eerste instantie naar leidinggevenden – middel- en topmanagement – maar is ook een meerwaarde voor andere medewerkers die doeltreffend met conflicten willen omgaan.

Conflicten zijn complex. Een theoretisch kader is noodzakelijk om met conflicten en spanningen aan de slag te kunnen. Tegelijk is de opleiding ook erg praktisch omdat er veel ruimte is voor interactie en oefenen, bij voorkeur aan de hand van eigen ingebrachte casussen.

Deze workshop wordt gegeven door Luc De Cleir van Funkafy of Dominique Renders van De Hefboom. Beiden zijn bemiddelaars en communicatieprofessionals.

Schrijf je in

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden:
Funkafy verbindt zich ertoe de training op het afgesproken moment te laten doorgaan, tenzij door een geval van overmacht de training verplaatst moet worden. We trachten de ingeschrevenen minstens 48u op voorhand te informeren.
De ingeschreven personen annuleren op hun beurt ook minstens 48u op voorhand, zodat het volledige bedrag van de inschrijving kan worden terugbetaald. Alle latere annuleringen worden niet vergoed, tenzij in gevallen van overmacht.
Met de juiste promocode kunnen participanten 10% korting krijgen, zoals beschreven in het e-book en de online campagnes. De opleiding kost 620€ en wordt gegeven op 27 september en 4 oktober. Deze opleiding komt in aanmerking voor KMO-portefeuille.

Doelstellingen

duidelijk

Deze workshop wordt gegeven door Luc De Cleir van Funkafy of Dominique Renders van De Hefboom. Beiden zijn bemiddelaars en communicatieprofessionals.

Georganiseerd door Funkafy en De Hefboom.

Locatie: te Leuven, vlakbij het station
Tijdstip: ontvangst vanaf 9u. Opleiding van 9u30 tot 17u30. Lunch voorzien.

 •  Kan je conflicten in je team voorkomen of tijdig herkennen
 • Zie je het potentieel van conflicten
 • Verwerf je inzicht en vaardigheid in verschillende stijlen van conflicthantering
 • Durf en kan je conflicten bespreken
 • Versterken jouw communicatievaardigheden
 • Stimuleer je duurzame en gedragen oplossingen

Programma

van 2 dagen

Dag 1

Inzicht in conflict

 • Wat is een conflict?
 • Bedreiging of kans?
 • Soorten conflicten

Conflictstijlen: het Thomas-Kilmann model

Conflictescalatie: de escalatieladder van Glasl

Standpunten versus belangen

Gespreksvaardigheden en communicatietechnieken

Dag 2

Aan de slag met je eigen conflictstijl

Aan de slag met een concrete casus:

 • Conflictdiagnose
 • Voorbereiding conflictgesprek
 • Conflictgesprekken faciliteren

interactief

Bemiddelend tussenkomen, dat doe je door te oefenen. We faciliteren voortdurende feedback zodat je grote sprongen maakt.

perfectie

We gaan voor niets minder dan de perfectie, die u aangeeft. U bepaalt voortdurend mee waar we aan werken.

zelfvertrouwen

We gaan voor niets minder dan een super boost van jouw zelfvertrouwen. Uiteindelijk is dat immers de basis voor goede interactie.

betaalbaar

Met een inschrijvingsfee van 620€ voor 2 dagen, is deze opleiding perfect betaalbaar voor de Belgische KMO. Dit is inclusief lesmateriaal en lunch.